Beställ radonmätningar

Här kan du beställa radondosor för både långtidsmätningar och rådgivande korttidsmätningar av radon i alla typer av bostäder. För radonmätning på arbetsplatser ber vi er kontakta oss. Tack vare stora inköp kan vi hålla låga priser.

Radonmätningarna ger ett medelvärde under mättiden. En lång mättid ger ett säkrare mätresultat eftersom radonhalten normalt varierar över tiden. Mättiden för en långtidsmätning ska vara minst 2 månader. För en rådgivande kort mätning rekommenderar vi minst 10 dygn.

Observera att det endast är mätresultat från en långtidsmätning av radon i boendeutrymmen utförda inom perioden 1 oktober till 30 april som används vid beräkning av årsmedelvärdet för radonhalten i bostaden.

Radondosorna levereras normalt inom en vecka efter beställning. Vid beställning av långtidsmätning utanför mätsäsongen levereras beställningen ungefär den 1 oktober, om du inte särskilt talar om för oss att du vill göra en långtidsmätning utanför mätsäsongen. Radondosor för rådgivande korttidsmätning levereras under hela året.

Vid en långtidsmätning får du normalt resultatet med posten inom 1 – 2 veckor efter att du skickat in dosorna till radonlabbet. I slutet av mätsäsongen, speciellt när dosorna skickas in under april, kan det dock dröja över en månad innan det kommer ett resultat.

Vid en korttidsmätning får du normalt resultatet inom en vecka efter att du skickat in dosorna till radonlabbet. Radonlabbet prioriterar analysen av dosor för korttidsmätning för att du ska få ett så snabbt resultat som möjligt. Priset för korttidsmätning är därför högre än priset för långtidsmätning.

Antalet radondosor du behöver

Bostäder

På varje våningsplan med rum för boende (sovrum, vardagsrum, gillestuga eller liknande rum) ska det mätas med minst en radondosa för att ett årsmedelvärde ska kunna beräknas efter en långtidsmätning. Det totala antalet radondosor ska alltid vara minst två. Det gäller även om det bara är en enrumslägenhet som ska mätas. Mätning med ytterligare radondosor, framförallt på markplan, kan ge värdefull information t.ex. om var radon från marken kommer in i huset.

Vid radonmätning i flerbostadshus behöver oftast inte alla lägenheter mätas. Kontakta oss gärna för mer information om hur ett urval bör göras av lägenheter som ska radonmätas i flerbostadshus.

Arbetsplatser och andra lokaler

Vid mätning på arbetsplatser gäller andra regler för bestämning av antalet radondosor. Kontakta oss för mer information om hur många radondosor som är lämpliga att använda vid mätning på din arbetsplats och för beställning av radondosor.

Beställ radonmätningen nedan

Använd knappen nedan för att komma till webshopen. Priserna, inklusive moms, visas när du gjort dina val.

Fyll i de uppgifter som vi frågar efter i formuläret som kommer upp, och klicka på beställ. Du får då en bekräftelse till din e-postadress på att vi har mottagit din beställning.

 

Leverans av radonmätningar

När du beställt din radonmätning levereras ett mätpaket innehållande:

·       radondosorna i en gastät påse

·       anvisningar om var du placerar ut radondosorna

·       ett formulär som du ska fylla i med uppgifter om i vilket rum varje radondosa placerats, när den placerats och när den plockats in

·       en adressetikett att klistra på returförsändelsen för retur av dosorna till laboratoriet (kuvert ingår inte)

När tiden för radonmätningen har gått, minst 2 månader för en långtidsmätning och helst 10 - 14 dagar för en rådgivande korttidsmätning, returnerar du radondosorna och det ifyllda formuläret till radonlaboratoriet. Skicka dosorna med en gång efter att du har avslutat mätningen. Blir kuvertet med dosorna liggande hemma hos dig ett tag så blir det ett felaktigt resultat. Speciellt viktigt är detta vid korta radonmätningar.

Radonmätningar i hela Sverige

Radonmätningar.se är ett samarbete mellan lokala radonföretag för att kunna ge dig den bästa hanteringen av dina radonfrågor och radonproblem oavsett var i Sverige du bor.

Radonmätning enkelt
Vi vill göra det enkelt för dig att göra en radonmätning och att förstå varför det är viktigt att göra en radonmätning.
Radonmätningar.se

Drivs av följande företag:
ACATRAIN Radonmätning AB,