Radonmätningar

Beställ Radonmätning 2022 Ring 070 – 77 88 337 för kostnadsfri rådgivning Radonmätning |Pålitliga radonföretag i samverkan Radonmätningar är lätta att göra och ger dig trygghet genom att du själv har kontroll på radonhalten och kan påverka den. Beställ en radonmätning nu och sluta undra om radonhalten är hög eller låg. Vad är radon? Radon är en färglös gas som varken luktar eller smakar något. Det enda sättet att upptäcka den är genom att göra en radonmätning. Radon (Rn-222) bildas i…

Radonmätning |Pålitliga radonföretag i samverkan

Radonmätningar är lätta att göra och ger dig trygghet genom att du själv har kontroll på radonhalten och kan påverka den. Beställ en radonmätning nu och sluta undra om radonhalten är hög eller låg.

Vad är radon?

Radon är en färglös gas som varken luktar eller smakar något. Det enda sättet att upptäcka den är genom att göra en radonmätning.

Radon (Rn-222) bildas i den sönderfallskedja som startar med uran (U-238) och slutar med stabilt bly (Pb-206). Radium (Ra-226) är det ämne som föregår radon i denna kedja och olika så kallade radondöttrar följer efter radon. Radondöttrarna är laddade metalljoner som lätt fastnar t.ex. på dammpartiklar i inomhusluften.

Radon i luft mäts i enheten Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter) som anger antalet sönderfall av radon per sekund i en kubikmeter luft. Riktvärdet för radon i bostäder är i Sverige 200 Bq/m3.

 

Varför ska jag utföra en radonmätning?

Radondöttrarna kan fastna i våra luftvägar och lungor. Därifrån kan den alfastrålning de sänder ut skada de oskyddade cellerna och orsaka förändringar som utvecklas till lungcancer.

Marken husen står på är den vanligaste orsaken till höga radonhalter, men radon kan även komma från byggnadsmaterialet blåbetong, eller från enskilt hushållsvatten. I marken är radonhalten alltid hög i förhållande till radonhalterna i inomhusluften i våra bostäder. Radon från marken finns i alla hus med markkontakt. Det spelar ingen roll om huset är byggt i trä eller har murade väggar. Det går inte att säkert veta om radonhalten i ett hus är hög eller inte utan att göra en radonmätning.

När du har mätt radonhalten i din bostad får du antingen ett värdefullt dokument som visar att radonhalten är låg, eller en möjlighet att göra något för att reducera en för hög radonhalt. Även ägare till hus som tidigare hade höga radonhalter får efter radonsanering och kontrollmätning ett värdefullt dokument som visar att radonhalten är låg.

Riksdagen har satt upp 16 miljömål för 2020. Miljömålet God Bebyggd Miljö är preciserat med avseende på Hälsa och säkerhet:

Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Med andra ord är målet att radonhalten är under riktvärdet.

Hur fungerar radonmätningar?

Instruktion till radonmätningar med spårfilm

 1. Bryt den gastäta förpackningen först när du ska placera ut radondosorna / radondetektorerna. Spara påsen så du kan använda den när du returnerar radondosorna till laboratoriet.
 2. Välj ut minst ett sovrum, vardagsrum, allrum, gillestuga eller liknande på varje våningsplan med boendeutrymmen
 3. Fyll i det medföljande formuläret med startdata för mätningen och placera eller häng radondosorna i de utvalda rummen så att de i möjligaste mån utsätts för den luft du och dina familjemedlemmar andas in
 • minst 25 cm från golvet och väggarna
 • minst 1,5 m från värmekällor, dörrar, fönster och tilluftsdon
 • minst 0,5 m från frånluftsdon
 1. När mättiden – minst 60 dagar - har gått samlar du in radondosorna, packar dem i originalpåsen, fyller i slutdata för mätningen i formuläret och returnerar omedelbart allt i det medföljande svarskuvertet.
 2. Mätresultatet är klart inom någon eller några veckor

Olika mätmetoder passar för olika syften

Långtidsmätningen med radondosor som använder spårfilm är en prisvärd och tillförlitlig metod för att bestämma radonhalten. Nackdelen är att den tar minst två månader och ska göras under uppvärmningssäsongen (1oktober-30 april).

I en del fall kan det vara tillräckligt att få en indikation på radonhalten genom att göra en korttidsmätning. För att bedöma hur representativt mätresultatet från en korttidsmätning är behöver man ta hänsyn till faktorer som

I andra fall kan det vara intressant att veta om det finns byggnadsmaterial som producerar radon, t.ex. blåbetong, i huset. Då är en gammamätning lämplig.

gammamätning

Mätmetoder / olika typer av radonmätningar

Det finns olika metoder för att mäta radongas och radonproducerande byggnadsmaterial. Var och en har sina styrkor och svagheter. Det finns i huvudsak tre sätt:

Integrerande
Integrerande radonmätningar visar ett medelvärde av radonhalten under mättiden, oavsett radonkälla. Den vanligaste typen är de radondosor som används för

 • Långtidsmätningar
 • Korttidsmätningar

Kontinuerligt registrerande
Kontinuerligt registrerande radoninstrument integrerar över en kortare tid och man kan på så sätt följa radonhaltens variation, oavsett radonkälla. Dessa instrument används t.ex. för

 • Sniffmätningar (spåra läckor mot marken)
 • Momentanmätningar (ögonblicksbild av radonhalten)
 • Korttidsmätningar
 • Sekvensmätningar (för att utvärdera effekten av en åtgärd eller förändring)

Gammamätning
Gammamätning görs för att hitta radonproducerande byggnadsmaterial och avgöra hur mycket radon den producerar.

Standardisering
Vill man jämföra mätvärden måste man hålla sig till vissa regler. Strålsäkerhetsmyndigheten har bestämt hur mätningar av radonhalten i bostäder och på arbetsplatser ska gå till beskriver dem i sina metodbeskrivningar (http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Radon/Att-mata-radon/)

Anlita hjälp med radonmätningar
Kontakta ditt lokala radonföretag för att få hjälp med en radonmätning som passar ditt behov.

 

Kontakta oss — vi är proffs på radonmätningar

 Beställ Radonmätning

Radonmätningar i hela Sverige

Radonmätningar.se är ett samarbete mellan lokala radonföretag för att kunna ge dig den bästa hanteringen av dina radonfrågor och radonproblem oavsett var i Sverige du bor.

Radonmätning enkelt
Vi vill göra det enkelt för dig att göra en radonmätning och att förstå varför det är viktigt att göra en radonmätning.
Radonmätningar.se

Drivs av följande företag:
ACATRAIN Radonmätning AB,